Uw deurwaarder in Hoorn
Bel vrijblijvend: 0229 - 79 90 76
Home > Incassobureau > De Wet Incassokosten (WIK)
WIK brief wet incassokosten

De Wet Incassokosten (WIK)

Hulp bij incassokosten in Hoorn

Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Deze wet is voor u als schuldeiser van belang. U mag namelijk kosten in rekening brengen die u maakt om het aan u verschuldigde bedrag terug te krijgen.

Regels voor incassokosten

De WIK is bedoeld om de klant of consument enigszins te beschermen. Wat u precies in rekening mag brengen bij de schuldenaar is daarom in de wet geregeld. Niets anders dan de incassokosten zelf mogen meegerekend worden. Het is mogelijk om rente te berekenen over de openstaande som. Kosten of moeite voor het versturen van een aanmaning of herinnering zijn voor uw eigen rekening. Ook administratiekosten mogen niet in rekening gebracht worden.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het in rekening brengen van incassokosten is de WIK brief. Dit is de betalingsherinnering. Deze stelt de schuldenaar in staat om alsnog binnen 14 dagen over de brug te komen. Hierin vermeldt u het bedrag van openstaande rekening(en) en de hoogte van eventuele incassokosten. Ook benoemt u nadrukkelijk de betalingstermijn van 14 dagen. Een voorbeeldbrief vindt u hier.

Incassokosten berekenen

Voor de incassokosten is een maximumbedrag vastgesteld van €6.775,- . Via een tabel kunt u het bedrag dat u in rekening mag brengen berekenen. Ga hierbij uit van het totaal van openstaande rekeningen. Heeft u een aanmaning gemaakt en ontstaan er alsnog nieuwe schulden? Reken dit bedrag dan ook mee.

Incassokosten tabel

Hulp bij incasso

Komt u er toch niet uit met uw schuldenaar? Wilt u weten wanneer u een incassobureau of deurwaarder moet inschakelen? De vakman staat klaar in Hoorn om uw vragen te beantwoorden.

Menu Title